В ЮЗУ представиха книга за Търновската конституция

Автор е доц. д-р Костадин Паев, преподавател в катедра "История"

При изключителен интерес се състоя представянето на книгата "Спомени, размисли и оценки на княз Александър Дондуков-Корсаков за създаването на Търновската конституция 1881 – 1883 г." на доц. д-р Костадин Паев, преподавател в катедра "История" на Правно-историческия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски".
Уважението към труда му беше изразено с присъствието на ректора на ЮЗУ "Неофит Рилски" проф. д-р Борислав Юруков, проф. д-р Петър Миланов, началник отдел "Научни проекти", доц. д-р Николай Марин, декан на Правно-историческия факултет, доц. д-р Валентин Китанов, ръководител катедра "История", доц. д-р Снежанка Ракова, гл.ас. д-р Янко Христов, гл.ас. д-р Диана Велева, както студенти и служители.
Доц. д-р Костадин Паев задълбочено анализира в книгата си неизследван и непубликуван ръкопис на княз Александър Дондуков-Корсаков, съставен между 1881 и 1883 г. и съхраняван досега в архивите, който хвърля нова светлина върху ролята на руския императорски комисар в България при създаването на първоначалния проект за Органически устав на Българското княжество, за отношението му към ревизията на проекта в Петербург и за позицията му при неговото обсъждане в Учредителното събрание в Търново.