АС - Благоевград потвърди решението на ОИК Сандански за избор на кмет на кметство Дамяница

Отхвърли като неоснователни жалбите на Вангел Вълков и Христо Паралинов

Административен съд - Благоевград отхвърли като неоснователни жалбите на Вангел Вълков и Христо Паралинов – и двама кандидати за кмет на кметство село Дамяница, община Сандански. Те обжалваха решението на ОИК Сандански, с което е обявен за кмет на кметство Дамяница Атанас Ангелов.  
С решение от 15.11.2019 година Административен съд - Благоевград потвърждава Решение № 205-МИ/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Сандански, с което е обявен за избран за Кмет на кметство Дамяница, община Сандански Атанас Ангелов.
В мотивите на решението се сочи, че изборите в Дамяница са протекли в спокойна обстановка, видно от протоколите на двете секционни комисии: между членовете на комисиите не са възникнали спорове при отчитане на резултатите, няма подписали ги с особено мнение членове на СИК, както и няма данни за възникнали спорове по отношение действителността или недействителността на някой глас. В хода на производството по оспорване истинността на протоколите на СИК № 014000042 и СИК № 014000043 в село Дамяница, както и истинността на протокола на ОИК Сандански не се представиха каквито и да било доказателства за неправилно отчитане действителността на подадените бюлетини за избор на кмет на кметство Дамяница. Поради което съдът не допусна повторно преброяване на бюлетините. Няма и разминаване в общия брой на недействителните бюлетини, отчетен в протокола на ОИК Сандански по оспореното решение, както сочат жалбоподателите.
Решението може да се обжалва в седемдневен срок пред Върховния административен съд.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"