Избрани Новини

АС - Благоевград отхвърли жалбата за оспорване на изборите за кмет на петричкото кметство Кулата

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС

С решение от 15.11.2019 година Административен съд - Благоевград потвърди Решение №183-МИ/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Петрич, с което  е обявен за избран за кмет на кметство Кулата, община Петрич, област Благоевград, на първи тур  Димитър Георгиев Дамянов, издигнат от ПП „Българска демокрация“.
Делото бе образувано по жалба на Стамен Панчев, кандидат за кмет на кметство Кулата, община Петрич, който оспори избора за кмет на кметство с доводи за неправилно отчитане на бюлетините. В производството по оспорване истинността на протоколите на СИК в село Кулата и протокола на ОИК Петрич не се установиха факти и обстоятелства, които да обосноват извод за извършени съществени нарушения на избирателния процес. В настоящото производство не са ангажирани доказателства, само изложеното твърдение от кандидата Панчев, не може да се приеме за нарушение, още по-малко съществено, е посочено в мотивите на съдебното решение.
При постановяване на решението съдът взе предвид и факта, че протоколите на СИК № 47 и СИК №48, както и протокола на ОИК Петрич, са подписани от членовете без възражения и особени мнения. В тях е отразено, че няма спорове за действителността или недействителността на гласовете и взетите решения, отразено е, че след откриването на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в СИК не са постъпили жалби и възражения, като изборите са проведени при спокойна обстановка.
Решението на Административен съд - Благоевград подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Върховния административен съд.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)