Община Разлог създава клъстер за иновации в агропродуктите

Млекопреработватели и млекопроизводители ще получат ноу-хау в агрохранителния сектор

В четири обучителни сесии от 19-ти до 22-ри ноември млекопреработватели и млекопроизводители от Благоевградска област ще получат ноу-хау в агрохранителния сектор.
Освен млекопроизводителите и млекопреработвателите на обучителните сесии са поканени  експерти и кметове от 14-те общини в областта, неправителствени организации, училища, заинтересовани страни и други.
По време на сесиите ще бъдат представени темите, засягащи основните проблеми на млекопроизводителите и млекопреработвателите, а именно качество на продукцията, маркетингови въпроси, пласиране на продукцията, иновативни продуктите и представяне на добри практики. Лектор на обучителните сесии ще бъде гл.ас. д-р Силвена Ботева от СУ „Св.Климент Охридски”.
Обучителните сесии се организират в рамките на изпълнението на проект „Клъстери за иновации в агропродуктите“ с акроним “AgroLabs” по програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“. Проектът AgroLabs обединява осем партньора от четири страни – Гърция, Кипър, България и Албания. Водеща организация е университетът в Западна Атика, Гърция. Проектни партньори са Региона на Централна Македония, Гърция; Кипърският  университет по технологии; Агенцията за развитие на Лимасол, Кипър; Селскостопанският  университет в Тирана, Албания; Община Фиер, Албания; Община Разлог, България и Софийският университет „Св.Климент Охридски“, България.
Целта на проекта е да стимулира производството и разпространението на иновативни селскостопански и хранителни продукти на територията „Балкани - Средиземно море“, както и създаването на клъстери във всяка от държавите партньори по проекта.
Клъстерът представлява географски свързана мрежа от сходни, взаимообвързани или допълващи се конкурентни фирми, които са изправени пред общи възможности за развитие и/или заплахи. С други думи казано, клъстерът е своеобразна самоорганизираща се производствена система, в която фирми и други заинтересовани организации от определена географска локация (близостта на участниците е решаваща за успеха на клъстерните инициативи) си сътрудничат за повишаване на конкурентоспособността.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"