Община Струмяни получи първа награда за интерактивна карта

Участва в Национален конкурс за карти под надслов "Истории, проекти и мечти върху карта“

Община Струмяни получи първа награда за интерактивна карта в Национален конкурс за карти под надслов „Истории, проекти и мечти върху карта“, категория "История и култура".
На 13 ноември в София бе проведена конференция, посветена на Географските информационни системи (ГИС), която събра на едно място представители на Европейския сателитен център, Европейската асоциация на спешните повиквания (112), Министерството на околната среда и водите, Министерството на вътрешните работи и редица експерти в сферата на ГИС. Всички те обсъдиха как посредством геопространствени технологии можем да се справяме по-ефективно с предизвикателствата, пред които се изправяме, в сфери като управление при извънредни ситуации, околна среда, сигурност, инфраструктура и много други.
Събитието се проведе по повод Световния ГИС Ден в България, чийто официален организатор е ЕСРИ България – водещата ГИС компания в страната и представител на международния ГИС пионер Esri, който тази година отбелязва юбилейните 50 години от създаването си. Партньори на ГИС Деня са рекордните над 40 организации, а опит и идеи в рамките на конференцията бяха обменени от стотици представители на държавната администрация, бизнеса, неправителствения сектор и академичната общност.
По случай Световния ГИС Ден, ЕСРИ България организира и Национален конкурс за карти под надслов „Истории, проекти и мечти върху карта“. Конкурсът се проведе в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата и Министерството на туризма. Всички карти, участващи в конкурса, бяха включени в изложба, съпътстваща ГИС конференцията.
Почетното жури на конкурса бе в състав полковник инж.Иван Инковски, началник на Военно-географската служба, проф. д-р инж.Теменужка Бандрова – заместник-председател на Международната картографска асоциация, председател на Българската картографска асоциация и ръководител на лабораторията по картография към Университета по архитектура, строителство и геодезия, полковник инж.Георги Гладков, Държавна агенция „Електронно управление“, доц. д-р Стелиян Димитров, Катедра "Картография и ГИС“, Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Дарина Димитрова, главен експерт в отдел „Недвижимо културно наследство“, Министерство на културата.

Категории в конкурса са: История и култура, Образование, Пътуване и туризъм, Устойчиво развитие.
Община Струмяни получи първа награда в категория "История и култура" с карта "Малешево пее и танцува": Вълшебство и предизвикателство!
https://strumyani.maps.arcgis.com/ap…/MapJournal/index.html…
Наградата бе връчена на Стоян Петков – директор на дирекция СИТАОН в община Струмяни, който създаде интерактивната карта и я внедри в официалния сайт на община Струмяни.
Победителят във всяка една категория получава следните награди:
1. Едногодишен лиценз за водещия в света ГИС софтуер Esri ArcGIS Desktop;
2. Едногодишен неограничен достъп до най-богатия електронен образователен център за геопространствени технологии – Esri Training;
3. Сертификат от ЕСРИ България;
4. Специализиран атлас със съвременни ГИС карти „Esri Map Book“
5. GiftBox с тематични книги от издателство CielaСнимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"