ЮЗУ организира вътрешноуниверситетски спортни игри за купата на ректора

Желаещите да се включат заявяват участие до 29.11.

Студентският съвет към ЮЗУ "Неофит Рилски" и катедра "Спорт" към Факултета "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" организират вътрешноуниверситетски спортни игри за купата на ректора.
В състезанията по гимнастика и баскетбол - стрийтбол 3х3  могат да участват студенти и докторанти. Желаещите да се включат в спортните игри заявяват участие до 29.11.2019 г. в зала 1114А (Студентски съвет) или в Спортния комплекс на ЮЗУ "Неофит Рилски" (за гимнастика при ас. Александър Марков; за баскетбол- стрийтбол 3х3 при ас. Николай Хаджиев).
Състезанието по гимнастика ще се проведе на 4.12.2019 г. в спортната зала в Учебен корпус 8 (09:00 ч. - общо загряване; 10:00 ч. - начало).
Състезанието по баскетбол- стрийтбол 3х3 ще се състои на 3.12.2019 г. в Спортния комплекс (15:00 ч. - техническа конференция; 16:00 ч. - начало).
За повече информация тел. 0888 84 80 08.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"