Германец получи пробация от съда в Благоевград

В Микрево отглеждал 19 сухоземни костенурки от защитен вид

Днес, по силата на постигнато между страните споразумение, Окръжен съд - Благоевград наложи наказание „пробация“ за срок от 6 /шест/месеца на немския гражданин Г.Щ.Б.
Той се призна за виновен в това, че през 2017-та и 2018-та година, в двора на къщата си в село Микрево, община Струмяни, е отглеждал 19 броя сухоземни костенурки от защитен вид – 13 от тях - шипобедрени и 6 /шест/ - шипоопашати.