Избрани Новини

Проверяват плувните басейни и съоръженията към тях в туристически обекти и СПА центрове

Собствениците масово не са запознати със задължението си да осигуряват безопасна техническа експлоатация

Собствениците или лицата, стопанисващи плувни басейни, масово не са запознати със задължението си да осигуряват безопасна техническа експлоатация на използваните в тях елементи за вграждане, филтрация и помпи. Това показва анализът на резултатите от  177 проверки, извършени в периода 29.10. – 1.11. т.г. от служители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) в цялата страна. Проверките са обхванали туристически обекти, места за настаняване, балнеолечебни центрове, СПА центрове, уелнес и таласотерапевтични центрове, които стопанисват общо 301 броя плувни басейни.
Инспекциите са извършени в съответствие с влязлата в сила на 12.07.2019 г. Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към места за настаняване. Наредбата е издадена в съответствие с чл. 164 от Закона за туризма.
При проверките, инспекторите на ДАМТН са установили, че:
– Собственикът или лицата, стопанисващи плувните басейни въз основа на договор, не са запознати с Наредбата за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрация и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към места за настаняване;
– Съгласно Наредбата те трябва да осигурят правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрация и помпите към плувните басейни в съответствие с изискванията и мерките, предвидени в ръководствата за експлоатация и ремонт, съставени и издадени от производителя и/или проектанта на басейна.
– Повечето собственици и лица, стопанисващи проверените плувните басейни не са изпълнили задължението си по чл. 4, ал. 1, т.3 да съставят досие, съдържащо проектна и техническа документация, което трябва да се съхранява на обекта.
– В етапа на експлоатация, в рамките на техническото обслужване и поддръжка, собственикът или лицето, стопанисващо плувните басейни въз основа на договор, е задължено да назначи комисия в тричленен състав. Комисията е длъжна да извършва проверки на безопасността и техническата изправност на елементите за вграждане, филтрация и помпите два пъти годишно: в периодите от 1 април до 30 май и от 30 септември до 31 октомври. За работата си комисията съставя протокол, който трябва да се приложи към досието на басейна.
За констатираните при проверките несъответствия, служителите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор са  предприели законосъобразни действия, като са дадени предписания със срок за изпълнение.
Надзорът и инспекциите на служители на ДАМТН за изпълнение на изискванията на Наредбата и задълженията на собствениците и лицата, стопанисващи плувните басейни, ще продължават.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)