С още пет жалби е оспорен изборът на Общински съвет - Петрич

Искат проверка на изборните протоколи в съда

Жалба срещу решение № 177-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК - Петрич за обявяване на избрани за общински съветници постъпи в Административен съд от Туфчо Сандъкчиев, кандидат за общински съветник от ПП ССД. Той оспорва решението с твърдение, че много от бюлетините, подадени за листата на ПП ССД, са обявени и отчетени като недействителни и счита обявеният краен резултат е недействителен поради неправилна преценка на действителните и недействителните бюлетини за листата. Иска проверка на изборните книжа и повторно преброяване на бюлетините от дванадесет секционни комисии.
Решението е оспорено в Административен съд - Благоевград и от Борис Лазаров – кандидат за общински съветник от ПП ВМРО. В жалбата е посочено, че решението на ОИК съдържа неверни данни от протоколите на всичките 96 СИК на територията на община Петрич, с доводи за незаконосъобразна преценка на действителните и недействителните бюлетини за всяка една от кандидатските листи.
Жалба против решение № 177-МИ на ОИК Петрич депозира и ПП НФСБ. В жалбата се посочва, че изборният резултат не е последица от действително подадените гласове и се настоява за обявяване на изборния резултат за недействителен поради множество нарушения или отчитайки допуснатите грешки в пресмятането и броенето на действителните гласове за листата на ПП НФСБ.
Васил Божанин – кандидат за общински съветник от ПП СДС, оспорва решението с довода, че резултатите, отразени в протоколите на секционните комисии, не отговарят на действително получените гласове за ПП СДС. Жалбоподателят оспорва и съдържанието на протоколите на конкретни секционни комисии.
Жалба е депозирана и от Георги Ичконов, кандидат за общински съветни от ПП Българска нова демокрация. Ичконов оспорва изборния резултат и разпределението на мандатите по лица от листата на ПП Българска нова демокрация. Той твърди, че атакуваното решение не отразява действителния вот на избирателя в частта му по отношение на разпределение на мандатите по партии и коалиции, в частност този на ПП Българска нова демокрация, както и лична преференция на жалбоподателя.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"