Избрани Новини

Съдии от Благоевградско преминаха успешно през поредно регионално обучение

Целта бе повишаване ефективността на правосъдието

Вчера в Съдебната палата в Благоевград се проведе регионално обучение за  съдиите от Благоевградска област. Темата бе „Задължение на съда да следи служебно за неравноправния характер на договорните клаузи в заповедното производство и при спорове между страните, свързани с договори за кредити – материалноправни и процесуални въпроси“.
Обучението е организирано по проект „ Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“ по договор № BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление" с партньор Окръжен съд - Благоевград. Лектор на регионалното обучение бе Тотка Калчева, съдия от Върховния касационен съд.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)