Неучебен, но присъствен ден за учениците в понеделник

За директорите на училища, в които няма изборни помещения, денят е учебен

Двата понеделника след първия и втория тур на местните избори са почивни за учениците, информира БНТ. Дните са неучебни, но присъствени за учители и ученици. Децата ще имат възможността да посетят музеи, културни институти, могат да се организират спортни празници.
По преценка на директорите на училищата, в които има малко изборни помещения, учебните часове могат да бъдат намалени в деня след изборите или да започнат по-късно и да има учебен процес. Пенка Иванова, директор на Дирекция "Учебници и училищна документация" в МОН обясни, че за директорите на училища, в които няма изборни помещения, денят е учебен.
Дори в неприсъствен ден трябва да бъдат отразявани отсъствията на ученици. МОН дава достатъчно възможности децата да бъдат на подходящи места по време на такива дни.
По инициатива на министъра на образованието и науката е постигнато споразумение с Министерството на културата, БАН и с Националното сдружение на общините и в понеделник ще бъдат отворени музеите в страната и Ботаническата градина. Дори да има входна такса, то тя ще бъде символична за учениците.