Изложба разказва за мегалитни култови паметници от Балкано-Анатолийския регион

Събитието е в рамките на Националния студентски фестивал на изкуствата

17 фото пана бяха представени днес в рамките на изложбата „Мегалитни култови паметници от Балкано-Анатолийския регион“, която бе представена в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Събитието, което е в рамките на Националния студентски фестивал на изкуствата, бе открито  от гл.ас. д-р Антон Генов. Приветствие към участниците отправи заместник-деканът на Факултета по изкуствата проф. д-р Иванка Влаева-Стоянова.
Изложбата представя част от най-новите открития на Университетския научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури. Показани бяха в сравнителен план редица мегалитни и скално-изсечени паметници от двете страни на проливите. Направеното от изследователския екип сравнително проучване дава възможност за разкриване на нови факти около функциите и ролята на този тип култови паметници в живота на древните култури в изследвания регион.
Изследванията са финансирани по научноизследователския проект „Интердисциплинарно изследване към великата богиня-майка в българските земи и Балкано-Антолийския регион“ и Националната научна програма „КИНПОР“.
Организатор на изложбата е Факултетът по изкуствата и Университетският научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури към катедра „Културология“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“.
За снимките по време на Националния студентски фестивал се погрижиха студентите от катедра "Телевизионно, театрално и киноизкуство" под ръководството на техния преподавател гл.ас. д-р Крум Иванов и ръководителя на катедрата доц. д-р Клавдия Камбурова.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"