АУБ спечели две тригодишни субсидии по програмата "Еразъм +"

Те са в сферата на дипломацията и социалните политики на ЕС

Американският университет в България спечели две тригодишни субсидии по програмата „Еразъм +“. АУБ е единствената академична институция в страната, която печели такива европейски субсидии. От подадени общо 1315 заявления са избрани 251 бенефициенти за европейско финансиране по тези модули.
Субсидиите са за модула „Жан Моне“ по „Дипломация на Европейския съюз: инструменти и политики“ и за модул „Жан Моне“ по „Социална политика и политически процес в Европейския съюз“.
Първият модул включва обучителен курс, осигуряващ три кредита (6ECTS Cr.) по „Дипломация на Европейския съюз: инструменти и политики“ и курс, предоставящ един кредит (2 ECTS Cr.), който подготвя студентите за симулацията „Модел ЕС“. Той ще се провежда ежегодно през пролетта, като в рамките на периода на проекта ще се включат и гост лектори – изявени анализатори и практици в сферата на европейската дипломация. Модулът обхваща и изследователски проект по дипломация на Европейския съюз и на източното партньорство. Модулът ще се координира от преподавателя в АУБ Жан Кромбоа. Повече информация за модула – на уеб страницата: www.eudip.net.
Дейностите по втория модул включват обучителен курс, осигуряващ три кредита (6ECTS Cr.), с фокус върху инициативи на ЕС в сферите на социалната политика и политическите дебати. Част от обучението е провеждането на годишен дебат по избрана тема, включена в съответния за годината Европейски семестър за България. Дебатът се провежда в София с участието на член на Представителството на Европейската комисия в България, експерт или практик в сферата на социалната политика на ЕС, представители на българското гражданско общество, студенти от АУБ и други български университети. В допълнение към модула е предвидена изследователска програма във връзка с активността на ниво ЕС на социални партньорски организации от ЦИЕ и тяхната реакция на регулаторните промени на общоевропейско ниво. Модулът се ръководи от преподавателя в АУБ Магдалена Берначияк.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"