Чуждестранни експерти по горски пожари посещават ЮЗДП

Ще им представят Единния оперативен център за наблюдение и контрол на пожарната обстановка

Чуждестранни експерти, които участват в провеждащата се на 8-9 октомври в София международна конференция за горските пожари, ще посетят Югозападното държавно предприятие. В групата са учени, практици, изследователи от Португалия, Испания, Франция, Италия, Турция, Великобритания, Германия, Гърция, Кипър, Чехия и др. рискови в пожарно отношение страни, работещи по проблемите на горските пожари и защитата на почвата от ерозия.
Интересът им е провокиран от големия пожар в Кресна преди повече от две години, действията по овладяването и потушаването му, както и бързите мерки за възстановяване на увредените горски територии.
Затова по време на посещението им експерти от ЮЗДП ще направят кратка презентация за пожара и ще представят Единния оперативен център за наблюдение и контрол на пожарната обстановка, ситуиран в сградата на предприятието в Благоевград. Във втората част, на терен, гостите ще могат да видят няколко обекта в района, които вече са залесени и възстановени.