Избрани Новини

Обновяват сградата на читалището в село Поленица

Започва реализацията на проектите чрез МИГ - Сандански

Община Сандански съвместно с Местната инициативна група подписа първия договор по проект „Основно обновяване и рехабилитация на сградата на читалището в село Поленица, находящо се в УПИ IX, кв. 13 по плана на селото и облагородяване на прилежащата дворна площ за удовлетворяване на местните жители“.

Проектът е свързан с насърчаване на местното население към участие на различни социални събития, опазване на културното наследство и развитието на интегрирания селски туризъм.

Сградата на 60-годишното Народно читалище  „Яне Сандански-1959″ ще бъде изградена изцяло наново, с звукоизолация на стените и тавана на помещението, предвидено за местните самодейци. По фасадата на сградата се предвижда външно осветление, а по алеите към нея – ниско парково осветление.

Новото читалище ще бъде изцяло съобразено с всички изисквания за безопасност и комфорт, с вентилационна и климатична система.

.Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май