103-ма души от областта са се изследвали за СПИН през август

Животът

16-09-2019, 09:00

Снимка:

pixabay.com

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Регистрирани са 81 случая на остри заразни заболявания

В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН в РЗИ – Велико Търново през м. август са преминали 103 лица. От тях: 50 мъже и 53 жени, на възраст от 16 до 79 г., съобщиха от Инспекцията.

През м. август 2019 г. във Великотърновска област са регистрирани 81 случая на остри заразни заболявания, спрямо 100 случая през м. юли 2019 г. Наблюдава се двукратно намаляване на броя на случаите на въздушно-капковите инфекции в сравнение с м. юли, като относителният им дял е 23% при 36%, през юли 2019 г. Запазва се относителния дял на чревните инфекции – 62%, при 55% през м. юли. За сравнение – през м. август 2018 г. въздушно-капковите инфекции са били 33% от общия брой заразни заболявания, а чревните – 61%.
През месец август 2019 г. най-висока е заболяемостта в общините Елена,  Павликени и Лясковец.
Лаборатория “Паразитология” е извършила 255 броя изследвания на граждани, организирани детски колективи и домове за социални услуги относно диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
Осъществен е мониторинг на 5 комарни биотопа на територията на област Велико Търново, чрез видово определяне на комарни ларви.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен