Изложба разказва за "Река Струма - пътят към Европа"

Представя резултати от археологическите проучвания на емблематични за региона и за Централните Балкани обекти

До 7 октомври 2019 г посетителите на Регионален исторически музей - Благоевград ще имат възможност да се насладят на изложбата „Река Струма - пътят към Европа. Съкровищница на праисторически култури”.
Тя представя резултати от археологическите проучвания на емблематични за региона и за Централните Балкани археологически обекти с широка хронилогическа рамка от няколко хилядолетия (от края на 7 хил. пр. Хр. до средата на 1 хил. пр. Хр). Изложбата започва с предмети от бита и култовите практики от двете най-важни праисторически селища от каменната епоха - Ковачево и Дамяница. Запознаването с древните култури продължава и през бронзовата епоха, представяйки богат инвентар, намерен в уникална каменна постройка в м. Кайменска чука в покрайнините на Благоевград. Следва колекция от костени игли за коса и части от микенски шлем, открити в загадъчния обект от късната бронзова епоха в м. Бресто, с. Баня. Изложбата завършва с вотивни и надгробни дарове, намерени в светилища (Бабяк, Левуново, Црънча) и некропол (Кочан) от желязната епоха.
Посетителите ще се наслаждават на най-ценните предмети от тези обекти, някои от тях за първи път експонирани в залите на Регионален исторически музей - Благоевград.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен