Избрани Новини

Представиха проекта „Услуги за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа в Община Свищов“

Мисия

12-09-2019, 14:36

Снимка:

община Свищов

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Стойността му е близо 200 000 лв.

В Зала № 1 на община Свищов се проведе информационна конференция по Проект  “Услуги за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа в Община Свищов“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура „Социално включване в общността“.

На събитието присъстваха кметът на Свищов Генчо Генчев, ресорният зам.-кмет Анелия Димитрова и ръководителят на ОС „Социални дейности“ Анелия Димитрова, които изразиха своето удовлетворение от реализирането на новата социална услуга, която ще бъде предложена на територията на община Свищов.

Ръководителят на екипа по проекта и директор на Дневния център за деца с увреждания в Свищов Теменужка Тодорова благодари на общинското ръководство за безрезервната подкрепа и оказаната помощ, като специално се обърна към кмета Генчев и зам.-кмета г-жа Димитрова, за проведените редица срещи на ниво министерства, ведомства и агенции, за да защитят нуждата от развитие на услуги в подкрепа на ранното детско развитие в община Свищов.

Теменужка Тодорова подчерта и важността на Фондация „ЕКИП“ и нейния изпълнителен директор  Биляна Житарова за разработването на стойностен проект, които на първо място да отговаря на нуждите от развитие на социалните услуги в общината, и от друга страна – да отговаря на изискванията на договарящия орган.

 

Проектът реализиран от община Свищов и Фондация „ЕКИП“, гр. София е на обща стойност 199 999, 80 лв. безвъзмездна финансова помощ и е с продължителност 18 месеца. Ръководителят на проекта Теменужка Тодорова сподели, че същността  му – да се развиват услуги в подкрепа на ранното детско развитие и интервенция за семейства, отглеждащи бебета и малки деца до 6 години е една дългогодишна мечта на екипа на Дневния център за деца с увреждания. Тя обясни, че услугата е интегрирана и иновативна за община Свищов, тъй като изисква прилагане на един различен подход към детето и семейството. Дейностите в нея са основно превантивни и целят развитие на пълния потенциал на детето в най-благоприятния период от неговото развитие. Тя допълни още, че тъй като в услугите по ранна интервенция детето се разглежда в контекста на неговото семейство, специална подкрепа ще бъде предоставена на семействата, в които има безработни или неактивни на пазара на труда членове.

Целева група на услугата са 60 семейства, отглеждащи деца на възраст 0 - 6 години, които са с увреждане, в риск от развитие на увреждане или имат друга специална нужда, която влияе върху качеството на живот в семейството, изправя го пред риск от социално изключване.

Услугата е интегрирана и се основава на специфичните нужди на семейството и на детето, като ще осигури професионална подкрепа с цел активно приобщаване, насърчаване на равните възможности и подобряване пригодността за заетост.

За целта тя ще се осъществява се на територията на община Свищов, в специално обособени и подготвени за целта помещения в УК „Алеко Константинов“, и е назначен екип от специалисти, и помощен персонал, включващ: методически консултант, логистик, психолог, логопед, двама педагози, рехабилитатор, двама социални работници, медицинска сестра,  медиатор и хигиенист.

Дейностите в Центъра ще са с основна насоченост към помагане на детското развитие в ранна възраст за достигане до пълния потенциал, както и ще повишат способността на семействата да се справят с житейски ситуации,  да подобрят грижите за децата.

Входът към услугата е максимално отворен, достъпен, улеснен, като ще се съблюдават принципите за равни възможности и недопускане на дискриминация и прозрачност.

За членовете на семействата ще бъдат осигурени допълнителни възможности за включване в обучения в курсове по ключови компетенции, ръчен труд, битови умения и други.

 Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден