Избрани Новини

Техническият факултет към ЮЗУ получи дарение за близо 250 000 лв.

Това са компютърни конфигурации и радиокомуникационна техника от Комисията за регулиране на съобщенията

Техническият факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ получи компютърни конфигурации и радиокомуникационна техника от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Дарението е на обща стойност близо 250 000 лв. То е реализирано в резултат от редица проведени разговори с новия председател на КРС Иван Димитров по инициатива на заместник-декана на Техническия факултет доц. д-р Алексей Стефанов. На разговорите между доц.Стефанов и г-н Димитров бе обсъдено състоянието на Техническия факултет, неговите настоящи и бъдещи цели и беше приета програма за стратегическо партньорство и сътрудничество.
Полученото дарение дава възможност да се осигурят високотехнологични условия за обучение на инженери в областта на информационната, комуникационната и компютърната техника и технологии.
С част от компютърната техника ще бъде изградена нова компютърна зала, която да подпомогне обучаването на растящия брой студенти по компютърни и комуникационни технологии, ще бъдат създадени центрове за компютърно моделиране и компютърни симулации. С предоставената радиокомуникационна апаратура ще бъдат изградени лаборатории, в които ще се изучават и изследват високочестотни, високоскоростни мрежи за предаване на данни, чрез които, при зададено ниво на надеждност на мрежите и равнопоставеност на абонатите, се предоставят различни видове услуги в областта на Интернет на нещата, телемедицината и теледиагностиката, управлението и мониторинга на различни сензорни системи, стрийминг услуги и др.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден