Започва Седмицата на пожарната безопасност

Ще се проведат Дни на отворените врати

В периода от 9 до 13 септември т.г. предстои традиционното провеждане на Седмицата на пожарната безопасност и честването на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14 септември. Mероприятията по повод Седмицата на пожарната безопасност са планирани и са пряко насочени към повишаване културата и информираността на населението в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, издигане престижа на професията и доверието на хората и популяризиране на всички дейности, осъществявани от ГДПБЗН - МВР.

Във всички териториални звена на РДПБЗН - Благоевград се откриват временни приемни за граждани с открити телефони и ще се проведат Дни на отворените врати. Предвидено е провеждането на демонстрации на професионалните способности на пожарникарите и спасителите за адекватна реакция при справянето с последиците от пожари, природни и предизвикани от човека бедствия.