Научна кръгла маса "Пропаганда и власт в народната република“ провеждат в Благоевград

Поводът е отбелязването на 75 години от Девети септември и 30 години от началото на демократичните промени

Регионалният исторически музей в Благоевград, в партньорство с Катедра „История“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“, провежда научна кръгла маса на тема „Пропаганда и власт в народната република“ на 9 и 10 септември т.г. Поводът е отбелязването на 75-тата годишнина от Деветосептемврийския преврат в България и 30 години от началото на демократичните промени. Откриването е в 11.00 часа.
Докладите са в няколко тематични области: пропагандният апарат на тоталитарната комунистическа система и изграждането на нова идеологическа действителност; образи и символи от комунистическия идеал; култът към вожда и образът на врага „със или без партиен билет“; номенклатура и „работническо - селска власт“; съпротивата срещу властта - измерения на човешкото в човека.
Целта на кръглата маса е да развие дебат върху характеристиките на тоталитарната система и да представи пред обществеността съвременните научни достижения в изследването на най-новата история.
Музеят е подготвил и тематична изложба, която поставя екзистенциалния въпрос за свободата като осъзнато и неосъзнато състояние на личността.  Акцентира се и върху формите за въздействие на властта върху индивидуалното и масовото съзнание.
Научното събитие ще се проведе в залите на Регионален исторически музей - Благоевград и е отворено за широка публика от различни поколения, така както и темата за свободата е актуална във всяко общество.Снимка на Деня

Кадетите на ТСК – Русе със злато от Държавното отборно първенство в Хасково