Избрани Новини

Турската община Ерзурум и Банско ще работят заедно

Сътрудничеството е в енергийно и туристическо отношение

Работна група, водена от заместник-кмета Ивайло Ръхов, посети турската община Ерзурум на 26-29 август. В Ерзурум бяха проведени разговори с кмета на общината Мехмед Секмен, областния управител Окай Мемиш, както и с главния секретар на Агенцията за развитие на Североизточна Анадола проф. д-р Осман Демирдьоген.
Визитата на работната група е продължение на съществуващия отличен диалог на между двете общини. Във фокуса на разговорите беше реализацията на съвместния проект, стартирал на 15.01.2019 г. Беше проведена и встъпителна среща по проекта, на която бяха обсъдени теми, свързани в предимствата на двете общини в туризма, както и с възможностите за въвеждане на възобновяеми източници на енергия и оптимизиране на разходите в туризма.
Предстои да бъде проведено и проучване на енергийните практики в двете общини за изчисляване на разходите за слънчеви енергийни системи и периода на връщане на инвестициите, които могат да бъдат установени в Ерзурум и Банско. Това проучване ще определи пригодността на Ерзурум и Банско за инвестиции в слънчевата енергия, дали има такива изследвания в и около региона, както и социално-икономическото положение на регионите.
Това реално би диверсифицирало енергийните източници в двете общини и би довело до оптимизиране на разходите за публичната инфраструктура.
В рамките на проекта предстои да се проведат двустранни ски състезания в Банско и Ерзурум, чиято цел е да се повиши осведомеността на обществеността по отношение на възобновяемата енергия, опазването на околната среда, изчерпването на природните ресурси, зелената среда и повишаване на екологичното самосъзнание сред широка аудитория.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)