Поредната среща на учени в рамките на Международната научна конференция ПОЛИСЛАВ XXIII ще се състои от 9 до 11 септември 2019 г. в Югозападния университет "Неофит Рилски" ‒ Благоевград. Конференцията се организира от Катедрата по български език към Филологическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" и Асоциацията на славистите POLYSLAV, съобщават от университета.

Тези престижни славистични научни форуми се провеждат в различни европейски държави от 1997 година. Домакини са били градовете Берлин (Германия), Прага (Чехия), Варшава (Полша), Бергамо (Италия), Москва (Русия), Цюрих (Швейцария), Киев (Украйна), Будапеща (Унгария), Нови Сад (Сърбия) и т.н. Сборниците от конференциите се индексират в авторитетната платформа за научни данни Web of Science.

На конференцията в Благоевград, която ще се проведе за първи път в България, се очакват около 100 изследователи слависти от България, Сърбия, Словения, Чехия, Полша, Унгария, Германия, Русия, Украйна, Япония и др.

Повече информация за конференцията може да намерите на сайта на Филологическия факултет: http://philology.swu.bg/?p=2597