И село Аврамово без достъп и движение на коли и хора заради АЧС

Заповедта е на директора на РДГ Благоевград

Със Заповед № РД05-158/21.08.2019 директорът на РДГ Благоевград инж.Георги Янкулов забрани достъпа и движението на физически лица и пътни превозни средства до горски територии, попадащи в инфектираната зона около констатирания случай Африканска чума по свинете в с.Аврамово, община Якоруда.