Държавният архив в Кюстендил получи ценно дарение

Обогати библиотеката си с книги, дарени от Института за исторически изследвания към БАН

Държавен архив - Кюстендил обогати библиотеката си с книги, дарени от Института за исторически изследвания към Българската академия на науките
Доц. д-р Даниел Вачков – директор на Института за исторически изследвания към Българската академия на науките, гл. ас. Д-р Володя Милачков – заместник-директор и Николай Поппетров посетиха Отдел „Държавен архив“ - Кюстендил. Поводът на посещението е написването на втория том от „История на Кюстендил“ и използването на документи от периода 1878 – 1944 г., отнасящи се за историята, културното и икономическо развитие на града. Междувременно доц. д-р Вачков дари ценни книги на Архива. Това са сборник с доклади от Международната научна конференция „Първата световна война и България през 1916 г.“, проведена от 4 до 7 окт. 2016 г. в София, Благоевград, Добрич и Тутракан; документален сборник „Българите и Голямата война“ – съвместно издание на Института за исторически изследвания към БАН и Държавна агенция „Архиви“; „Българската стопанска политика във Вардарска Македония (1941 – 1944)“ на Сия Никифорова (2018) и Macedonian Review 2014 – 2018 (2019).Снимка на Деня

Щрихи от Плевен