Община Благоевград осигурява 20 работни места за домашни помощници

На 130 лица с увреждания и възрастни хора ще предостави интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда

Община Благоевград в качеството си на бенефициент по проект “Патронажна грижа в Община Благоевград”, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г., осигурява 20 работни места за домашни помощници. В рамките на 12 месеца Община Благоевград ще подкрепи 130 лица с увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Услугите ще се предоставят от специализиран екип от здравни специалисти и домашни помощници.
Лицата, които могат да се възползват от предоставяните услуги по проекта, са лица на възраст над 65 години, лица с валидно ЕР на ТЕЛК или медицински документ, лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравна грижа, лица след оперативна интервенция и след хоспитализаця, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства.
Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, в община Благоевград, стая № 326, в срок до 30.08.2019 г.
Допълнителни разяснения могат да бъдат получени на телефони 073/884460.
Необходимите формуляри може да намерите на посочените линкове:
http://www.blgmun.com/cat124/3925/Obyavlenie_23082019.html
http://www.blgmun.com/cat124/3926/Obyavlenie-23082019.html
в сайта на Община Благоевград.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"