Разрешават до 4 кг набрани боровинки на ден!

Това е позволеното количество за лични нужди от едно лице

Във връзка с регламентираното събиране на диворастящи плодове от боровинка Дирекцията на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителната агенция по горите уведомява обществеността, че позволеното количество за лични нужди от едно лице в рамките на един ден е до 4 /четири/ кг.
За събиране на плодове за стопански нужди е необходимо позволително. Издаването на позволително се извършва от Дирекцията на Природен парк „Беласица“ в село Коларово, община Петрич.
Въз основа на Закона за лечебните растения и Плана за управление на парка се регулира управлението на ресурсите от лечебни растения, в това число защита, събиране и устойчиво използване.
ДПП „Беласица“ предупреждава, че на територията на парка е забранено замърсяването, бивакуването и паленето на огън на нерегламентираните за това места.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"