Избрани Новини

87 капана за улов на диви свине има на територията на ЮЗДП

От началото на август до момента са уловени 25 глигани

Общо 87 капана за улов на диви свине има във всички ловностопански райони на територията на Югозападното държавно предприятие. От началото на август до момента в тях са уловени 25 животни. Общо отстреляните при индивидуален лов от ловните сдружения и горските служители са 94 броя. Капаните, заедно с интензивния отстрел, са част от мерките за неколкократно намаляване популацията на дивите свине срещу разпространението на Африканската чума. Практиката на други европейски страни, засегнати от болестта, показва, че редуцирането на запаса под 0,3 броя на 100 хектара ограничава контактите между животните, което снижава възможностите за заразяване както на дивите, така и на питомните свине.

Във всички ловностопански райони в обхвата на предприятието, съвместно с ловните сдружения, вече са определени местата за загробване на заразени диви свине. Над 80 служители от териториалните поделения на ЮЗДП преминаха курс на обучение за взимане на проби за изследване за трихинелоза и АЧС при спазване на правилата за биосигурност. Горските стопанства разпространиха сред ловната общност и стопаните на домашни прасета 50 000 информационни дипляни за превенция срещу болестта, изработени от ЮЗДП. Продължава изграждането на нови касетъчни капани за улов на диви свине, които са предназначени за държавните ловностопански райони, както и за двата национални парка - Пирин и Рила.

Стриктното спазване на мерките за превенция и биосигурност са още по-наложителни, тъй като е регистриран нов случай на болестта – при открита мъртва дива свиня в землището на с. Желява в района на „ДГС София”. В тази връзка ЮЗДП призовава ловците след лов да изпират дрехите си при температура над 60 градуса. Всички предмети, които са били в контакт с диви свине, трябва незабавно да бъдат старателно почистени и дезинфекцирани още в ловния район.

На интернет страницата на ЮЗДП – www.uzdp.bg е публикуван списък на лицата и телефоните, на които както ловци, така и граждани могат да подават сигнали при съмнение за АЧС.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)