Най-ниската заплата е в Благоевград - 800 лева

Това е над два пъти по-малко, отколкото в столицата

Увеличават се разликите между средната заплата в различните региони на България. По последни данни средната заплата в София вече е 1730 лева, а най-ниската в Благоевград - 800 лева, което е над два пъти по-малко, отколкото в столицата.

Средно за страната работната заплата през второто тримесечие е в размер на 1260 лева, отчете НСИ по-рано днес.

С най-ниските средни заплати, освен Благоевград, са Видин с 805 лева, Хасково с 862 и Кюстендил с 870. Сред първенците освен София са Враца с 1 213 лева, Стара Загора с 1 164 и Варна с 1 145. През юни средната заплата в обществения сектор е 1 252 лева. Това означава, че основната депутатска заплата вече е 3 756 лева. Да припомним, че съгласно парламентарния правилник, основното месечно възнаграждение на народните представители се преизчислява всяко тримесечие като се взима предвид средната заплата за последния месец от предходното тримесечие, информира БНР.

Средната брутна заплата през месец юни е 1 253 лв. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). За сравнение брутна месечна работна заплата за април 2019 г. е 1 281 лв., за май - 1 246 лв.

През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата e 1 260 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2019 г. с 4.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 9.1%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Образование“ - по 7.3%.
През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата нараства с 12.0% спрямо второто тримесечие на 2018 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Други дейности“ - със 17.3%, „Операции с недвижими имоти“ - с 16.5%, и „Образование“ - с 15.5%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2019 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - 3 053 лева, „Финансови и застрахователни дейности“ - 2 174 лева, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 048 лева.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен