И в Благоевградско няма АЧС - засега!

Епизоотичната обстановка на територията на област Благоевград е спокойна

В Областна администрация - Благоевград се проведе заседание на Областната епизоотична комисия, председателствано от областния управител Бисер Михайлов.
Конкретният повод за заседанието на Областната епизоотична комисия е, че на 6.08.2019 г. в ловно стопанство в района на Самоков е открито мъртво диво прасе, което е дало положителен резултат за заболяването африканска чума по свинете.
На заседанието на комисията присъстваха представители от 14-те общини на територията на областта. Представена бе информация за мерките, които са предприети относно установяване на броя на домашните свине, отглеждани в обекти тип „заден двор“, както и за определянето терени за загробване на умрели или принудително убити свине.
Областният управител заяви, че кметовете на общини е необходимо спешно да проведат широка информационна кампания за запознаване на населението с опасните последици от вируса, неговата устойчивост и необходимостта от категорични действия за недопускане на разпространението му на територията на областта.
Д-р Бащавелов, директор на ОДБХ - Благоевград, представи най-новите данни, свързани с разпространението на чумата по свинете на територията на страната, като изтъкна, че епизоотичната обстановка на територията на област Благоевград е спокойна. Той уточни, че ОДБХ е в постоянна връзка с частнопрактикуващите ветеринарни лекари, общините и ловците от ловните дружинки, като и че предприетите мерки са изключително строги и се изпълняват стриктно.
На заседанието бе уточнено, че Областното пътно управление е предприело действия за редовно почистване на площадките за отдих по републиканските пътища на територията на областта.
Служители на МВР - Благоевград и служители на Областната дирекция по безопасност на храните - Благоевград съвместно охраняват четирите регистрирани кланици на територията на област Благоевград. Служителите на МВР осъществяват денонощен контрол на достъпа.
Областната епизоотичната комисия ще продължава да координира действията на местната власт и всички териториални структури на изпълнителната власт, имащи задължения към настъпилата тежка епизоотична обстановка в страната.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"