Летни походи за млади природолюбители организира ДНП "Пирин”

Запознават се отблизо с лечебните растения

Клуб „Млад билкар” и клуб „Млад природолюбител” от СУ „Неофит Рилски” - Банско и служители на Дирекция „Национален парк „Пирин” осъществиха втори съвместен поход в защитената територия. Този път групата се отправи от хижа "Демяница" към Валявашките езера.
Целта на похода беше децата да се запознаят отблизо с лечебните растения, срещащи се в защитената територия и да обогатят познанията си за тайния свят на билките. Мащерка и жълт кантарион набраха младите билкари при стриктно спазване на правилата за бране на билки.

На територията на Национален парк „Пирин” е позволено събирането на гъби, билки и диворастящите плодове в Зона IIа - Зона за опазване на горските системи и отдих, Зона IIb - Зона за устойчиво ползване на открити площи и отдих, Зона III - Зона за туризъм и Зона IV - Зона на сгради и съоръжения. В границите на защитената територия се срещат 446 вида лечебни растения. Тези видове се отнасят към 69 рода от 83 семейства. 239 вида са определени като по-широко разпространени и популярни. Те се отнасят към 180 рода и 65 семейства.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен