Избрани Новини

Слънчев часовник ще се монтира в Банско

Общинска сесия разгледа някои финансови въпроси

Днес на редовна сесия Общинският съвет в Банско прие проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Банско

Съветниците гласуваха отпускането на средства за дейността на деца извън организираните ски клубове за зимен сезон 2018/2019. В Сдружение „Клуб по ски-Банско” освен картотекираните в различните секции състезатели, които се занимават организирано със спорт, има и свободно спортуващи деца. За тях бяха отпуснати 8136 лева. За допълнително художествено оформление Общинският съвет прие изработване и монтиране на слънчев часовник от ковано желязо, с височина 2 метра, на улица „Гоце Делчев“. Общинарите отпуснаха 8700 лева финансово подпомагане на „Ротари клуб Банско-Разлог” за закупуване на медицинско оборудване на четири отделения в МБАЛ - Разлог.
Бе приета и актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско за 2019 година.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)