Избрани Новини

Общи действия и солидарност при кризисни ситуации обсъдиха в Келме

Община Струмяни представи своите добри практики

Община Струмяни взе участие в работни срещи в гр.Келме, Литва, като част от проектните дейности по проект Broaden Resources in Common for Solidarity по програма "Европа на гражданите".

Делегация от община Струмяни, представлявана от Петя Тасева, заместник-кмет "Стопански дейности" и Фиданка Котева, заместник-кмет "Хуманитарни дейности", участваха в работни срещи в периода 6-11 юли.
Партньори и присъстващи делегации по проекта са общини и неправителствени организации от Италия, Португалия, Гърция, Кипър, Холандия, Литва, Латвия, Сърбия и България. Проектните дейности предвиждат обмен на добри практики, свързани с популяризирането на общи действия и солидарност при кризисни ситуации, бедствия, социални проблеми, доброволчески акции и взаимопомощ.
На проведените срещи всяка от делегациите представи добри практики от своята организация и бе подписан Меморандум за партньорство и взаимопомощ, който ще бъде включен в Бялата книга „Солидарност за бъдеще“ по програма "Европа на гражданите".Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)