Историческият музей в Разлог спечели два нови проекта

Ще модернизират фондохранилищата

Два нови проекта на Историческия музей - Разлог са одобрени за финансиране от Министерството на културата. В началото на юли бяха подписани договорите за проектите ,,Модернизиране на фондохранилища в Исторически музей - Разлог“ и ,,Оборудване на лекционна зала в Исторически музей - Разлог“, като съфинансирането за тях е осигурено от Община Разлог.
С предвидените средства ще бъдат оборудвани фондохранилищата за опазване на движимите културни ценности, съхранявани в Исторически музей - Разлог, които да отговорят на съвременните стандарти за опазване на културното наследство. Институцията ще се сдобие с метални стелажи и шкафове, датчици за температура, влагомери и влагоабсорбатори. По втория проект ще бъде закупено ново оборудване за лекционната зала на музея. Това ще улесни провеждането на различни по рода си мероприятия.
Преди броени дни приключи изпълнението на проекта ,,Исторически музей - Разлог – място за интерактивни летни занимания с деца“. Това е третият проект, който се изпълнява от музея в Разлог през тази година. Той позволи закупуването на озвучителна техника и оборудване, което спомогна за по-ефективното провеждането на летните занимания и подобри материално-техническата база на музея. Инициативата „Ваканция в музея“ се радва на голям интерес от страна на децата и гостите в музея.
,,Благодарим на Министерството на културата и Община Разлог за предоставената възможност да превърнем музея на Разлог в едно интересно и посещавано място“- сподели Христина Манова, директор на музея.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"