Младежка организация създаде платформа с безплатни онлайн курсове

Тя е за младежки работници, имащи желание да помагат доброволно на бежанци

Младежката организация Алтернативи Интернешънъл създаде платформа с безплатни онлайн курсове за младежки работници и доброволци, имащи желание да помагат доброволно на бежанци. Платформата предлага достъп до 4 обучителни модула, а ако преминете въпросника,  след всеки модул имате възможност да получите сертификат. Курсовете са насочени към всеки, който има желание да участва в интеграцията на бежанци в Европа посредством нови знания в сферата на дигиталните технологии, комуникации и социални медии. Платформата събира добри практики от няколко страни в Европа и показва успешни стратегии и добри практики  на НПО за приобщаване на бежанците към обществото.
Платформата е част от двегодишен проект Volunteers4all, координиран от Алтернативи Интернешънъл и финансиран от програма Еразъм+. Освен създадената платформа с безплатни курсове, по време на проекта имаше и проучване, няколко обучения на младежки работници и доброволци и също така и дигитален наръчник с добри практики. Платформата е достъпна на няколко езика. Линк към платформата може да намерите тук:

http://www.volunteers4all.eu/index.php/bg/home-bg/Снимка на Деня

Щрихи от Плевен