На ГКПП Кулата и ГКПП Маказа трафикът е силно интензивен

Информацията е за изхода за леки автомобили.

На българо-сръбската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове, информират от МВР.

На българо-македонската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

На българо-гръцката граница на ГКПП Кулата и ГКПП Маказа трафикът е силно интензивен на изход за леки автомобили.

На българо-турската граница на ГКПП Капитан Андреево трафикът е силно интензивен на изход за товарни автомобили.

На българо-румънската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

При излизане от България на ненавършили пълнолетие лица - български граждани и такива с двойно гражданство (българско и чуждо) на граничния пункт следва да бъдат представени:

•документ за пътуване – валидни български паспорт или лична карта. За децата с двойно гражданство – български документ за пътуване и чужд документ за пътуване (при наличие на такъв).

•оригинал на нотариално заверено писмено съгласие от отсъстващия при пътуването родител. С цел намаляване времето за проверка, родителите/придружаващите лица предварително да подготвят и представят незаверено копие на документа за съгласие, което да остане на граничния пункт след преминаване.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"