Стартираха летни занимания в Благоевград

Те са по проект "Услуги за ранно детско развитие в община Благоевград“

Стартира лятно училище по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Благоевград“ за услуга „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“  в Благоевград. Проектът се осъществява по Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.
Заниманията включват дейности с образователни елементи, комбинирани с интерактивни методи и игри, състезания и други творчески и познавателни дейности. Общо 15 деца на възраст 5,6 или 7 години, които предстоят да бъдат ученици през септември тази година, се обучават от висококвалифицирани специалисти в областта на образованието.
Целта на проекта е децата да развият и придобият навици и умения за запознаване с учебната среда, да се провокира и увеличи тяхната готовност и мотивация за равен старт в училище за постъпването в 1 клас. По проекта се работи и с родителите на децата, за да се постигне по- висока активност при записването на децата в училище.
Лятното училище ще се проведе в рамките на един месец.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"