Банско подпомага ремонта на манастира "Свети Великомъченик Георги Зограф” в Атон

Финансовата помощ е в размер на двайсет хиляди лева

На редовната сесия на ОБС - Банско бе представен отчет за дейността на Общинския съвет и ресорните комисии. Бе представен отчет и за изпълнение решенията на Общинския съвет от общинската администрация. Съветниците отпуснаха десет хиляди лева за дофинансиране на млечната кухня в ДГ „Здравец” - Банско. Разгледано бе и предложение относно избора на нов представител на общината в „Хидроенерджи Банско” АД. Бяха разисквани въпроси за бъдещи изменения на Общия устройствен план на общината.
По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и в изпълнение на проект „Патронажна грижа в Община Банско бе прието решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Удължен бе и срокът на договор за наем на топлоцентралата между „Термо” ЕООД и „Топлоснабдяване - Банско” ЕООД.
И тази година, по предложение на кмета на общината Георги Икономов, общинските съветници гласуваха финансова помощ в размер на двайсет хиляди лева за ремонт на манастира „Свети Великомъченик Георги Зограф” в Атон.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен