Първа копка на обект от първостепенно значение за Петрич беше направена днес

Започва изграждане на Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на отпадъци

Започва изграждането на Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на отпадъци. Първа копка на обект от първостепенно значение за Петрич беше направена днес.
Стойността на проекта е 10 313 535, 20 лева с ДДС. Финансирането е по Оперативна програма „Околна среда”.

„Проектът за изграждане на новите съоръжения решава в дългосрочен план проблемите, свързани с депонирането на отпадъците в община Петрич“, отбеляза кметът Димитър Бръчков. Изпълнението на проекта ще бъде като полза в три основни направления. На първо място няма да има в пъти увеличение на таксата за битови отпадъци, тъй като по Закона за отпадъците всяка община, която няма компостираща инсталация и такава за предварително третиране, ще трябва да заплаща по 95 лв./тон такса за 2020 г. Сега тази такса е 57 лв. за тон. За 2019 г.  община Петрич ще трябва да внесе такса към РИОСВ в размер на около 1 млн.лв., а от 2020 г. тя се увеличава на 1,6 млн. лв. при липса на подобни съоръжения. На второ място, приложението на тези инсталации ще намали обема на депонираните отпадъци.

„Към момента Регионалното депо за битови отпадъци на Петрич работи с три клетки с почти изчерпан капацитет. Ние имаме защитено финансиране за изграждането на новата клетка 4 към депото и при наличието на тези инсталации животът на клетката ще бъде поне 20 години“, уточни кметът Димитър Бръчков. По думите му това практически означава, че община Петрич няма да бъде изправена през кризисна ситуация с депонирането на отпадъците. На следващо място изграждането на компостираща инсталация и инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци ще окаже благоприятно влияние върху околната среда чрез намаляване на свързаните с депонирането на отпадъци вредни емисии. Ще се предоставя и нов тип услуга - разделно събиране на зелени отпадъци, както и качествен компост за жителите и бизнеса в общината. Инсталациите за компостиране и предварителна обработка на битовите отпадъци към петричкото депо ще обслужват 50 000 жители.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен