Избрани Новини

Община Благоевград ще подобрява качеството на въздуха

Фините прахови частици са основен замърсител на въздуха в града

Община Благоевград е включена като конкретен бенефициент в предстояща процедура  „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух – 2“  по Оперативна програма  „Околна среда“.  В бъдеще това ще даде възможност за предприемане на допълнителни мерки за по-чист въздух и и по-чиста околна среда.  Процедурата е насочена към преодоляване на замърсяванията с фини прахови частици, генерирани от горивни устройства на твърдо гориво.
Предвижда се процедурата да финансира инвестиционни мерки по подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с такива, щадящи околната среда.
Ще се финансират и дейности по демонтаж на заменяните отоплителни устройства, както и други спомагателни такива.
Програмата за качеството на атмосферния въздух на Община Благоевград за периода 2019-2023 г. посочва фините прахови частици като основен замърсител на въздуха в града. С реализиране на предвидените мерки ще бъде постигнат значим напредък за решаване на този проблем.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)