Нивата на наблюдаваните реки в Югозапада са без съществени изменения

На 7 и 8.06. речните нива ще се понижават

В Западнобеломорския басейн през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -9 см до +1 см, а в останалата част от водосбора на река Струма от -8 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на река Джерман при Дупница, което е около прага за високи води.
Днес и утре (5 и 6.06.) във вечерни часове се очакват краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на рилските и пиринските притоци на река Струма и река Места, както и десните притоци на река Струма. На 7 и 8.06. речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"