Има опасност от наводнения в четвъртък и петък, предупреждават от МОСВ

Тогава се очакват и интензивни валежи

Има опасност от наводнения в четвъртък и петък, предупреждават от МОСВ. Причината са очакваните валежи, като това може да причини наводнения в Централна и Западна България на 30 и 31 май.

Очаква се повишаване на речните нива в целия Дунавски басейн. Значителни ще са повишенията във водосборите на р. Осъм и р. Янтра (притока ѝ р. Росица). Такива се очакват и за р. Ерма, р. Искър (р. Владайска), р. Блато, р. Искрецка и р. Малък Искър.

В Източнобеломорския басейн по-значителни ще са повишенията през нощта на 30 срещу 31.05 и сутрешните часове на 31.05 в горните части от водосбора на р. Тунджа (над яз. Копринка), в притоците на р. Марица в средното ѝ течение (р. Стряма, Рахманлийска, р. Първенецка и р. Чепеларска).

В резултат на валежи се очакват повишения на речните нива главно във водосбора на р. Струма и притоците ѝ р. Конска, р. Светля, р. Явор и р. Треклянска. Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия