400 полицаи ще охраняват евровота в Кюстендилско

Сектор "Български документи за самоличност“ в ОДМВР ще работи днес от 08.30 до 19.30 часа

В ОДМВР - Кюстендил е създадена организация за обезпечаване на обществения ред, сигурността на гражданите, охраната на изборните книжа, охраната на избирателните секции за безпроблемното протичане на изборите за Европейски парламент.

В Кюстендилска област са ангажирани с охранителна задача около 400 служители на МВР/ в това число са служители на ОДМВР, РДПБЗН, РДГП – Кюстендил, и служители на дирекция „Жандармерия“/.

Служители на РДПБЗН - Кюстендил извършиха проверки на секционните избирателни помещения и проведоха инструктаж на членовете на секционните избирателни комисии за гарантиране на пожарната безопасност в изборния ден. 

 Служителите на сектор „Български документи за самоличност“  в  ОДМВР – Кюстендил, и служителите в РУ в Кюстендилска област ще работят на 26 май 2019 г. от 08.30 до 19.30 часа. В седмицата преди датата, когато ще се проведат изборите за членове на Европейския парламент от Република България. Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. По искане на гражданите ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

1. Гражданите лично да подадат искане в  ОДМВР или в съответното  РУ за дните от 21 май 2019 г. до 25 май 2019 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 26 май 2019 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.;
2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта;

3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация. То се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно единствено за изборния ден 26 май 2019.