Научна лаборатория за културен туризъм отваря врати в ЮЗУ

Изграждането на лабораторията е осъществено по проект

Днес от 11:00 ч. в зала 571А (Учебен корпус № 1) тържествено ще бъде открита Научната лаборатория за културен туризъм на катедра  "Културология" към Факултета по изкуствата.

Изграждането на Лабораторията е осъществено по проект "Интегриране на историческите и археологическите ценности от българо-гръцкия трансграничен регион в една устойчива тематична туристическа дестинация" (BORDERLESS CULTURE) по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция- България 2014-2020.

Лабораторията е оборудвана с най-съвременна компютърна, снимачна и визуализираща техника и ще служи както за обучение на студентите и докторантите от специалностите "Култура и културен туризъм" и "Култура и медии", така и за реализиране на научни изследвания в областта на културното наследство, културните индустрии и културния туризъм.

Като част от тържественото откриване ще бъдат представени създадените в рамките на проекта виртуални културни маршрути, както и резултатите от реализираните по проект BORDERLESS CULTURE две обучения по културен туризъм.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен