Община Разлог организира спортен турнир

Ще се проведе от 10:30 ч. на градския стадион

Община Разлог организира спортен турнир. Турнирът е по проект „Насърчаване и повишаване на мобилизацията на младежта – културно наследство и спортна валоризация”, (PROMO-YMC(H)A). Турнирът ще се проведе днес от 10:30 ч. на градския стадион в Разлог. В програмата на турнира са включени много игри и забавления за всички участници.
Проектът се финансира по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 и обединява четири партньори - Младежка християнска асоциация от Солун, Гърция, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград; Община Корделио - Евозмос, Гърция и Община Разлог с цел да се промотира и насърчи спортния туризъм в трансграничната зона като част от нематериалното културно наследство.



Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия