Съветът на жените продължава чистенето в двора на болницата

Ще украсят с картини коридорите на отделенията

Днес в 10.30 часа дамите от Съвета на жените в Благоевград ще се съберат отново, за да довършат започнатото почистване в двора на болницата. Има подсигурени боя, разсад, ръкавици, гуми, пръст - всичко необходимо, за да превърнат мястото в още по-приветливо. Представители от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград подсигуриха красиви картини, които заедно ще окачат в коридорите на отделенията.
Работливите дами искат да довършат започнатото заедно и да превърнат двора на болницата в Благоевград в по-приятно място.