Интересът към електронните услуги на община Банско нараства

Гражданите вече могат да подават своите заявления и с ПИК на НАП

Всяка година интересът към електронните услуги, предлагани от община Банско, нараства. За да улесни и подобри достъпа на гражданите и бизнеса до административните услуги, Общината  не спира да ги усъвършенства и доразвива.

От миналата седмица потребителите на електронни административни услуги могат да подават своите заявления и с ПИК на НАП, който се получава напълно безплатно от офисите на НАП. Така се цели да се облекчат максимално гражданите и бизнеса, като им се предоставя още една възможност за заявяване на електронни услуги. От няколко дни част от онлайн услугите, предлагани от общината, са достъпни и чрез сайта на Държавна агенция "Електронно управление". Това е още една възможност за достъп до е-услугите, който ще се доразвива през цялата година.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен