Обучават млади хора в Работилница за предприемачи

Безплатни обучения по предприемачество ще се проведат в София, Кюстендил и Благоевград

Работилница за предприемачи търси млади хора за обучение.
Безплатните обучения по предприемачество ще се проведат в София, Кюстендил и Благоевград  в периода 13.05. до 19.05.2019 г. в Парк хотел "Кюстендил" (ул.„Калосия“ 19, 2500 Хисарлъка, Кюстендил), зала Осогово.

Всяко едно обучение ще се провежда за 20 лица, разделени в 2 групи.

Участието в обученията са безплатни.
Обученията са за тези, които са готови да инвестират в своето бъдеще и да ангажират част от своето време.

Темите предоставят възможност да се премине през целия процес, стъпка по стъпка, от идеята към действие. Ще имат шанс да се учат от успешни практици чрез практически казуси и видео демонстрации, лично да се преживее пътя на успешния предприемач.

Какво мотивира и вдъхновява стартиращия предприемач? Какъв е пътят от идеята към бизнес продукта? Как се изготвя бизнес план и маркетингова стратегия? Кои са тенденциите в онлайн търговията, продажбите, лидерските умения и личностните качества на бъдещето?

Отговорите на тези и подобни въпроси ще се получат по време на продължителни обучения по предприемачество.

Обученията са насочени към:
- младежи до 29 г.;
- безработни лица, неактивни лица, включително студенти
- заети лица, които искат да стартират собствен бизнес;

При успешното преминаване на обученията се издава сертификат "Основни познания за лидерство и предприемачество".

Запознайте се с обучителните теми по-подробно тук:
http://biforum.org/…/mobic…/1554794071_temi-na-obuchenia.doc

*Обученията се организират в рамките на проект BG05M9OP001-1.023 –0130 “Развитие на предприемаческия капацитет в Югозападна България“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"