Нови технологии в управлението на градските водни ресурси

Чрез интелигентна система ще се напояват част от тревните площи по алеята за парк "Бачиново“

Интелигентна поливна система ще напоява част от тревните площи по алеята за парк „Бачиново“ в Благоевград. Тя е една от петте системи, които се изграждат по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Гърция – България 2014 – 2020.
Чрез реализацията се  постига опазване и защита на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност. Предвидено е и облагородяване на пространството около тях.
Основна цел на проекта е да представи и да популяризира значението на новите интелигентни технологии в управлението на градските водни ресурси.
По-рано днес бе публикуван снимков материал със строителна техника на алеята за парк „Бачиново“. Машините, които се намират на мястоя са заради изграждането на интелигентната поливна система и сондата.
  Снимка на Деня

Щрихи от Плевен