Избрани Новини

Откриват компенсаторен резервоар за минерална вода в с.Баня

Така решават проблема с недостига на минерална вода при върхово потребление

На 9 май от 10.30 часа ще бъде открит компенсаторен резервоар за минерална вода в село Баня.
„Решаваме проблема с недостига на минерална вода при върхово потребление. Осигуряваме по-ефективно и балансирано използване на водата.“ - коментира инж. Красимир Герчев. В тази връзка Община Разлог стартира през юли 2018-та изпълнението на проект „Подобряване на качеството на инфраструктурата за минерални води на територията на община Разлог”.
С проекта община Разлог цели реализиране на инвестиции за изграждане на нова инфраструктура с оглед по-ефективното използване наличния ресурс от минерални води и задоволяване на нуждите на ползвателите от прясна минерална вода, като по този начин ще се постигне по-добро оползотворяване на този ценен ресурс и съответно реализиране на екологични ползи, чрез индиректно намаляване на емисиите на парникови газове.
Община Разлог е насочила усилията си към осигуряване на достатъчни количества минерални води, покриващи нуждите на консуматорите, с издадени разрешения за ползване, които към настоящият момент изпитват недостиг в моментите на върхово потребление.
Не на последно място проектът ще подобри качеството на живот на жителите на с.Баня, от една страна чрез оптимизирането на инфраструктурата за управление на минералните води и тяхното оптимално оползотворяване и от друга, чрез принос към развитието на туризма – основно препитание за местното население.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)